Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - województwo: śląskie

ZARZĄD ŚLĄSKIEJ RADY WOJEWÓDZKIEJ SLD 


Przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej

Marek Balt

e-mail:marek.balt@sejm.pl

Sekretarz Śląskiej Rady Wojewódzkiej

Tomasz Niedziela

e-mail:tomasz.niedziela@sld.org.pl