Sojusz Lewicy Demokratycznej

Tomasz Bobrowski

Mam 25 lat i od urodzenia mieszkam w Tychach. Już od czasów liceum moje zainteresowania i aktywność były ściśle związane z działalnością społeczną i naukową. W III liceum ogólnokształcącym w Tychach uczyłem się na kierunku społeczno-prawnym. Studia licencjackie podjąłem w Bielsku-Białej, gdzie ukończyłem socjologię rozwoju lokalnego i regionalnego. Studia magisterskie ukończyłem na Uniwersytecie Śląskim. W trakcie studiów prowadziłem badania nad rozwojem społeczności lokalnej, kwestią aktywności obywatelskiej i politycznej oraz przełożeniem tej aktywności na rozwój gmin, powiatów czy województw.

Aktualnie jestem aktywnym członkiem tyskiego SLD, wchodzę w skład tyskiej rady miejsko-powiatowej oraz zarządu. Moją aktywność skupiam także na organizacji młodzieżowej w ramach Federacji Młodych Socjaldemokratów. Ponadto jestem pracownikiem samorządowym w ramach publicznych służb zatrudnienia.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z