Sojusz Lewicy Demokratycznej

Krzysztof Derebecki

Urodziłem się 1 września 1983 roku w Sosnowcu. Ukończyłem studia licencjackie za zakresu socjologii reklamy i komunikacji międzyludzkiej, a także socjologii integracji europejskiej w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  Następnie naukę kontynuowałem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gdzie zdobyłem tytuł magistra socjologii komunikacji społecznej. W międzyczasie ukończyłem również drugi kierunek studiów – zarządzanie i marketing o specjalności psychologia zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Polityka pasjonowała mnie od młodych lat. W marcu 2011 roku zapisałem się do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ponieważ idee lewicowe zawsze były mi najbliższe. Wstąpienie do SLD było czymś oczywistym dla mnie, bowiem to jedyna lewicowa licząca się partia polityczna na polskiej scenie politycznej. Interesuję się polityką, gospodarką, ekonomią, psychologią, marketingiem politycznym, reklamą i komunikacją polityczną, a także Public Relations. Moją pasją jest również publikowanie tekstów z zakresu polityki i dziedzin pokrewnych. W marcu 2012 roku zostałem wybrany na sekretarza Koła nr 25 - „Forum Młodych” SLD w Sosnowcu, a także członka Rady Miejskiej SLD.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z