Sojusz Lewicy Demokratycznej

Sławomir Brodziński

Mam 44 lata. Od urodzenia jestem mieszkańcem Będzina, od 36 lat mieszkam na Syberce przy ul. Skalskiego. Żona Joanna jest germanistą i pracuje w gimnazjum w Katowicach. Córka Maja urodziła się 28 września 2010 roku.
Edukowałem się w Szkole Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego i w III Liceum Ogólnokształcącym im. Waltera Szolca (dziś im. Cypriana Kamila Norwida).
Jestem politologiem i dziennikarzem, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1993). Wykształcenie uzupełniłem dodatkowo w ramach studiów podyplomowych z zakresu prawa samorządu terytorialnego w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2000) oraz zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w procesie integracji europejskiej w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2001 – dziś Uniwersytet Ekonomiczny). Ukończyłem również studia podyplomowe „Życie i myśl Jana Pawła II” w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie (2006) oraz „Zarządzanie w administracji publicznej” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie (2012). Jestem także absolwentem Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie oraz Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej w Warszawie. Po zakończeniu studiów magisterskich byłem słuchaczem Studium Doktoranckiego na kierunku politologia na Uniwersytecie Śląskim.
Jestem pracownikiem samorządowym. W latach 2000–2003 pracowałem w Starostwie Powiatowym w Będzinie. Przez dwa lata byłem Naczelnikiem Wydziału, Rozwoju, Kultury i Promocji, a przez rok Sekretarzem Powiatu Będzińskiego. Od 2003 roku pracuję w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, gdzie jestem Dyrektorem Kancelarii Sejmiku Województwa.
Jestem działaczem społecznym stale związanym z lewicą demokratyczną. W latach 1990–1999 byłem członkiem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a od 1999 roku jestem członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Należę także do organizacji społecznych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim: Towarzystwa Przyjaciół Będzina (od 1999 roku), Stowarzyszenia Dzieciom Będzina (od 2006 roku), Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska (od 2008 roku), Stowarzyszenia Ratujmy Kościół na Górce (od 2008 roku) i Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego (od 2009 roku). Od 2009 roku jestem członkiem honorowym Klubu Absolwenta przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Będzinie. W 2001 roku otrzymałem Odznakę za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych.
Jestem radnym Rady Miejskiej w Będzinie od 1994 roku. W latach 1994–1996 byłem członkiem Zarządu Miasta Będzina, a w latach 1994–1998 delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego. W latach 1998–2006 byłem dwukrotnie Przewodniczącym Rady Miejskiej. Zorganizowałem wówczas 114 sesji, w czasie których jako jeden z radnych podjąłem 1402 uchwały, współdecydując o najważniejszych sprawach miasta i jego mieszkańców. Za działalność na rzecz społeczności lokalnej zostałem w 2005 roku odznaczony przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Brązowym Krzyżem Zasługi. Od 2002 roku jestem członkiem Komisji Integracji Europejskiej Związku Miast Polskich (dziś – Komisji Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej, a od 2007 roku jej Wiceprzewodniczącym. Należę też do Komisji Partnerstwa i Dialogu Związku. Od 2010 roku po raz trzeci jestem Przewodniczącym Rady Miejskiej Będzina.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z