Sojusz Lewicy Demokratycznej

Marian Jarosz

 

Marian Jarosz jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Po ukończeniu studiów rozpoczął  pracę w Jastrzębiu-Zdroju, zajmując szereg ważnych stanowisk m.in. przez cztery lata był Prezydentem Miasta, a przez trzy Dyrektorem Pracowniczym na kopalni „Zofiówka”. Później zajmował  się działalnością gospodarczą pełniąc szereg funkcji zarządczych w spółkach prawa handlowego.
 
Od 1998 roku jest  radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. W II kadencji w latach 2002-2006 był Członkiem Zarządu Województwa.
 
Do kompetencji Mariana Jarosza  należała koordynacja planowania strategicznego i przestrzennego, polityka gospodarcza, współpraca zagraniczna oraz nadzór nad Wojewódzkim Urzędem Pracy,  spółkami wojewódzkimi m.in. Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego, Funduszem Górnośląskim i Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym(Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach).
 
W trzeciej  kadencji Sejmiku był przewodniczącym Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, zastępcą przewodniczącej (prof. Ludgarda Buzek) Kapituły Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Rozwoju Województwa Śląskiego” oraz członkiem Komisji Sportu i Turystyki ,gdzie jest inicjatorem powstania Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2015.
 
 W obecnej IV kadencji Sejmiku jest  wiceprzewodniczacym Komisji Gospodarki i Rynku , wiceprzewodniczacym Kapituły Honorowe Odznaki Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz członkiem komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji gdzie  pracuje m.in. nad opracowaniem, uchwaleniem i wdrożeniem Strategii Rozwoju Sportu jako ważnego dokumentu, który ma ujednolicić zasady budowy, finansowania i funkcjonowania obiektów sportowych i imprez zarówno sportu „masowego” jak i w odpowiednich proporcjach sportu wyczynowego oraz szkolenia i opieki medycznej w tym zakresie.
 
Od niedawna jest jednym z dwóch radnych Sejmiku w Społecznej Radzie Odpowiedzialności Biznesu Województwa Śląskiego. Jest to pierwsza w Polsce rada rangi wojewódzkiej, ma ona  za zadanie spowodować nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, otoczeniem biznesu, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi co ma pozwolić na partnerską współpracę pomiędzy prywatną, publiczną i społeczną stroną gospodarki. Takie Rady działają w Unii Europejskiej przy rządach poszczególnych państw. W Posce przy Ministrze Gospodarki.
 
Kandydując do Sejmu chce wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie samorzadowe i gospodarcze. Widzi  bowiem potrzebę zmiany przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, które jest niespójne na szczeblu gminny, wojewódzkim i krajowym. Uważa, że  należy doprowadzić do rzeczywistego uproszczenia procedur prowadzenia działalności gospodarczej. Do większej decentralizacji państwa oraz do właściwego z punktu widzenia województw i gmin zaprogramowania środków UE na okres 2014-2020. Opowiada  się też za zdecydowanym zwiększeniem nakładów na naukę oraz badania i rozwój.
 • Adres:
 • Telefon:
  +48 32 20 78 273
 • E-mail:
  m.jarosz@slaskie.pl
 • www:
  http://www.marianjarosz.pl/

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z