Sojusz Lewicy Demokratycznej

Krzysztof Matyjaszczyk

Ma 38 lat. Zanim - w listopadzie 2010 r. - został wybrany przez mieszkańców miasta Prezydentem Częstochowy, był posłem na Sejm RP, społecznikiem, politykiem młodej generacji. Zdobył także doświadczenie samorządowe.
Skończył Politechnikę Częstochowską, która oprócz tytułu magistra inżyniera budownictwa dała mu także możliwość pracy z młodymi ludźmi. Jako przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego i członek organizacji studenckich współorganizował juwenalia, jesienie studentów, festiwale muzyki studenckiej "FAMA" oraz obozy studenckie i adaptacyjne.
Ukończył Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - Ekonomia i Zarządzanie Menadżerskie oraz Zarządzanie Instytucjami Samorządowymi.
Przez wiele lat był związany z samorządem. Od 2002 do 2007 roku zasiadał w częstochowskiej Radzie Miasta, przez prawie dwa lata był jej wiceprzewodniczącym. Wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy Raków. Z samorządem związał się także zawodowo, pracując jako zastępca naczelnika w Starostwie Powiatowym.
Polityka jest obecna w jego życiu od wielu lat. Był przewodniczącym Rady Miejskiej Federacji Młodych Socjaldemokratów w Częstochowie, dziś sprawuje funkcje przewodniczącego Rady Miejskiej SLD w Częstochowie i wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach.
W 2007 roku został wybrany do Sejmu RP. Był członkiem Klubu Poselskiego SLD, który delegował go do sejmowej komisji śledczej ds. nacisków. Oprócz tego brał udział w pracach komisji Infrastruktury i pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Zespołu Parlamentarnego Województwa Śląskiego.
Od grudnia 2010 r. jest Prezydentem Miasta Częstochowy.
Prywatnie jego pasją jest żeglarstwo. Jest komandorem sekcji żeglarskiej i wiceprezesem Akademickiego Związku Sportowego w Częstochowie. Od wielu lat organizuje obozy żeglarskie i stratuje w regatach. W 2003 i 2004 roku zdobył tytuł mistrza Częstochowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z