Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

Sesje plenarne nr 53 – 54/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego

Data dodania: 2014-09-24 13:38

Sprawozdanie z sierpniowej sesji sejmiku (28.08.2014) z uwagi na moją nieobecność spowodowaną wyjazdem służbowym do St. Petersburga ograniczę do krótkiego komentarza. Sesja odbyła się tym razem w stolicy Zagłębia. Konferowano w pięknej, niedawno oddanej, sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu. W części poprzedzającej same obrady marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła mówił na podstawie danych GUS  o atutach województwa śląskiego. Naszą wizytówką jest oczywiście atrakcyjność  inwestycyjna i gospodarcza, przedsiębiorczość oraz zaradność  mieszkańców. W województwie wytwarza się 13% PKB, a stopa bezrobocia wynosi 10,6%              i jest niższa od średniej krajowej – 12,5%. Rozwijają się nowe technologie, informatyka, przemysł spożywczy i wysokospecjalistyczne usługi. Dane statystyczne nie zawsze odzwierciedlają  nasze subiektywne odczucia, stąd też pojawiły się w dyskusji radnych, polemiczne opinie na temat poziomu i standardu życia mieszkańców województwa. Podczas obrad sejmiku wróciła z poprzedniej sesji sprawa ograniczenia liczby mandatów i podziału ich w okręgach wyborczych, w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego. W najbliższej kadencji, w wyniku zmian demograficznych i ubytku mieszkańców, liczba radnych w regionalnym parlamencie spadnie z 48 do 45.

W dniach 22-25.09.2014r. Katowice po raz czwarty goszczą uczestników Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podobnie, jak w ubiegłym roku sejmik aktywnie wspiera to przedsięwzięcie. W pierwszym dniu Kongresu odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego poświęcona 25-leciu współpracy samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym. Sejmik przyjął Oświadczenie w sprawie działań na rzecz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W dokumencie podkreślono rolę MŚP w kreowaniu wzrostu gospodarczego, wsparcie przedsiębiorców środkami unijnymi, wspieranie inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz podziękowano za owocną współpracę samorządowi gospodarczemu. W obradach uczestniczyli goście, m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej Janusz Stainhoff, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk. Mówili o dobrych przykładach współpracy, doświadczeniach europejskich i perspektywach na kolejne lata. Na zakończenie uroczystości wręczone zostały Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz wyróżnienia dla samorządów gminnych, laureatów programu ‘’Samorząd, który wspiera MŚP”.

 

Michał Czarski

Zobacz profil polityka: Michał Czarski

Komentarze