Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

51 Sesja – 2.06.2014 Sejmiku Województwa Śląskiego w K

Data dodania: 2014-06-21 23:34

                W Auli Akademii Muzycznej w Katowicach odbyła się czerwcowa sesja sejmiku. Rozpoczęto uroczyście, od  przyjęcia  uchwały upamiętniającej czerwcowe wybory z 1989 roku. 25 lat minęło od tych historycznych już wyborów. W oświadczeniu wyrażono m.in. wdzięczność osobom budującym wolny i demokratyczny kraj. W części roboczej sesji kilka punktów dotyczyło przekształceń placówek służby zdrowia. Nie wszystkie zostały rozpatrzone, bowiem w ostatniej chwili, niektóre zostały wycofane, czy tylko z przyczyn formalnych, wkrótce się przekonamy. Marszałek zadeklarował, że szpitale nie będą prywatyzowane, a przekształcane w spółki z 100% kapitałem Województwa Śląskiego. Zgłoszone podczas sesji placówki: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, Dziecięcy Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny ”Bucze” w Górkach Wielkich i Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu zostaną w ten sposób przekształcone. Kolejne szpitale zostaną zaproponowane na następnej sesji. Natomiast coraz mniej realnym staje się lansowany ostatnio pomysł przekazania niektórych wojewódzkich szpitali Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu. Samo poszerzenie bazy dydaktycznej studentom uczelni nie przekonuje do zmian własnościowych. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się związki zawodowe szpitali. Uczestnicząc w sesji związkowcy zainteresowanych szpitali zademonstrowali swój sprzeciw w niewybrednych słowach na wniesionych na salę transparentach. Wielu radnych, także z rezerwą odnosi się do tego pomysłu, którzy obawiają się wręcz pogorszenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Dokument Zarządu Województwa pt. Kierunki restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na lata 2014-2018, został mocno skrytykowany i nie należy spodziewać się jego nawet deklaratywnej akceptacji. Cytowany dokument  nazwano już skrótowo ”dupochronem” dla Zarządu. Trudno byłoby uwierzyć, aby radni, mimo tych wątpliwości,  dali wolną rękę zarządowi w decydowaniu o przyszłości wojewódzkich szpitali i poradni.

                            Współdziałanie naszego województwa na mocy porozumień o współpracy pomiędzy Regionem Nord-Pas de Calais oraz Krajem Związkowym Nadrenią Północno-Westfalią trwa od 2001 roku. Radni uznali, że warto kontynuować dobrą współpracę i dbać o dalszy rozwój kontaktów na różnych płaszczyznach z naszymi partnerami w kolejnych latach. Ponadto radni zapoznali się z informacją o działalności Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz stanie prac nad tzw. Kartą Dużej Rodziny.

                              Z kuluarowych spraw coraz więcej słyszy się i mówi o pieniądzach do wydania w obecnej perspektywie finansowej. Zadeklarowanych przez Unię pieniędzy ogrom, a zatwierdzonych programów jeszcze nie ma. Jest jednak światełko w tunelu, bowiem 23 maja Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa dla Polski. To podstawowy dokument określający strategię inwestowania funduszy europejskich. Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Można zatem liczyć, że niebawem zatwierdzone zostaną programy operacyjne, następnie ruszą konkursy, wybór projektów, kontraktowanie nowych umów i rozpocznie się wydatkowanie przyznanych środków.

 

Michał Czarski

Zobacz profil polityka: Michał Czarski

Komentarze